Układanie Kostki Brukowej

DROMAK Sp. z o.o  wykonuje również kompleksowo nawierzchnie z  kostki brukowej

 

 

 

 

 

 

 Na terenie całego województwa łódzkiego zbudowaliśmy już mnóstwo :

 

- CHODNIKÓW

- PARKINGÓW

- WJAZDÓW

- CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

- PLACÓW MAGAZYNOWYCH

- ALEJEK PARKOWYCH  itp.

 

 

 

Dodatkowo układamy galanterię betonową małej i dużej architektury takie jak:

 

- kostka granitowa

- płyty chodnikowe

- płyty ażurowe

- prefabrykaty betonowe ( korytka ściekowe, schody skarpowe,  itp.)

- krawężniki

- obrzeża itp.

 

 

 

 

W naszej ofercie znajduje się również budowa i przebudowa  obiektów inżynierskich takich jak:

 

-  przepusty

-  pobocza jezdni

-  zieleń przydrożna

-  umocnienia skarp i rowów

 

                                   Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług