O Firmie

  Już od 1991 roku BUDUJEMY DLA WAS DROGI 


  


 Od początku istnienia naszej firmy znajdujemy się w technologicznej CZOŁÓWCE BRANŻY DROGOWO-BUDOWLANEJ

 


 


 


 FILOZOFIĄ ISTNIENIA I SPOSOBEM DZIAŁANA NASZEJ FIRMY SĄ:


 


NASI KLIENCI dobra współpraca, bo tylko wspólne działanie zapewnia sukces


NASZA PRODUKCJA - odpowiada zawsze wysokim wymaganiom technicznym i technologicznym


NASZA JAKOŚĆ  - wybieramy produkty, materiały i surowce z firm, których wyroby spełniają najwyższe normy jakościowe


 


Doświadczenia zebrane podczas działalności firmy procentują dziś udanymi i pewnymi kontraktami, które dostrzec można na terenie CAŁEGO WOJEWÓDZTWA.


Prowadzone ciągłe prace wdrożeniowe nowych technologii, zakupy nowoczesnego sprzętu i urządzeń budowlanych oraz doskonalenie kadry technicznej ma na celu wzbogacenie naszej oferty oraz osiągnięcie  NAJWYŻSZEGO poziomu oferowanych robót.


Materiały budowlane używane na prowadzonych budowach zakupujemy jedynie u dostawców posiadających stosowane  ŚWIADECTWA JAKOŚCI.


Masa mineralno-bitumiczna wytwarzana jest we własnej otaczarni sterowanej elektronicznie, co stwarza możliwości wyprodukowania każdego rodzaju mieszanki.


Posiadamy doskonale przygotowaną kadrę techniczno-inżynierską wraz z wymaganymi uprawnieniami, niezbędne urządzenia, a także specjalistyczny sprzęt usługowo-transportowy.


 Roboty wykonywane przez naszą firmę od samego początku jej istnienia uzyskiwały wysoką akceptację jakościową pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym.


 


Posiadamy również: 


Zakładową Kontrolę Produkcji mieszanek bitumicznych ZKP , oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001  – rozszerzony o produkcję mieszanek betonowych, które pozwalają nam na dobrą organizację pracy wpływającą na satysfakcję naszych klientów i pracowników


 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Łodzi, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Powiatowe Zarządy Dróg oraz Urzędy Miast i Gmin z całego niemal województwa łódzkiego udzielają nam niezmiennie POZYTYWNYCH REFERENCJI za należyte i staranne wykonanie powierzonych robót drogowych.