Laboratorium Drogowe

 Posiadamy również w naszej ofercie usługi Laboratorium Drogowego,

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 

 

 

 

 

 

 

 

  ZAKRES USŁUG WYKONYWANYCH

W LABORATORIUM DROGOWYM

FIRMY„DROMAK”Sp.zo.o.


GRUNTY I KRUSZYWA:

 

1) Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu aparatem PROCTORA

 

2) Oznaczanie wskaźnika piaskowego kruszywa lub gruntu

 

3) Oznaczenie kapilarności biernej gruntu

 

4) Badanie wskaźnika odkształcenia podłoża grunt. aparatem VSS (bez wywrotki)

 

5) Badanie stopnia zagęszczenia gruntu lekką SONDĄ dynamiczną

 

6) Oznaczanie składu granulometrycznego : piaski, żwiry

 

7) Oznaczanie składu granulometrycznego : podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

 

8) Badanie nośności płytą dynamiczną

 

ASFALTY

 

1)Oznaczanie stopnia penetracji asfaltu

 

2) Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltu metodą pierścienia i kuli

 

 

MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNE

 

1) Oznaczanie gęstości strukturalnej i objętości MMA

2) Oznaczanie zawartości asfaltu i składu granulometrycznego wyprodukowanej MMA

 

BETONY

 

  • badanie wytrzymałości próbek sześciennych i walcowych

  • badanie zawartości powietrza w betonie

  • badania konsystencji stożkiem Abramsa