Wytwórnia Betonu - Beton Zduńska Wola

JEST NAM MIŁO  poinformować że od  2011 roku  nasza Firma posiada w pełni  zautomatyzowaną linię do produkcji betonu firmy   ELBA

 

Dzięki tej inwestycji nasza Firma rozszerzyła swoją 20- letnią działalność w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg oraz produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych o wytwarzanie jakościowych betonów towarowych. 

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych betonów posiadamy kompletnie wyposażone laboratorium do badania świeżej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego.

Na każdy dostarczony przez nas beton wystawiamy Deklarację Zgodności

zgodną z obowiązującą normami PN-EN 206-1, PN- EN 998-2, PN- S-96012, PN- S-96013. W razie potrzeby przedstawiamy wyniki badań jakościowych, których parametry kontrolujemy na bieżąco. Oprócz tego wybrane próbki betonu badane w niezależnym laboratorium.

Do produkcji stosujemy najwyższej jakości cement z Cementowni "Małogoszcz" reprezentowaną przez Lafarge Cement S.A. oraz wyłącznie płukane i sortowane kruszywa mineralne - piasek i żwir - z kopalń dostarczających surowiec najlepszej jakości.

 

NASZA OFERTA:

BETON

BETON TOWAROWY:

- B-7,5

- C 8/10

- C 12/15

- C 16/20

- C 20/25

- C 25/30

- C 30/37

- B 40

- C 35/45

 

BETONY DROGOWE:

- 1,5MPa

- 2,5MPa

- 5MPa

- Chudy beton

- Podsypka cementowo-piaskowa

- Gotowe zaprawy murarskie, charakteryzujące się utrzymaniem właściwości roboczych do 32 godzin

TRANSPORT

- Oferujemy usługi pompo-gruszki 25m

- Transport betonów drogowych do 13m3

 

DOMIESZKI

Oferujemy w zależności od potrzeb klienta i warunków atmosferycznych dodawanie odpowiednich domieszek, takich jak:

- Napowietrzające,

- Uplastyczniające,

- Upłynniające,

- Plastyfikatory,

- Superplastyfikatory,

- dodatki przyspieszające wiązanie,

- dodatki opóźniające wiązanie,

- dodatek przeciwmrozowy.

USŁUGI LABORATORYJNE

- badanie wytrzymałości próbek sześciennych i walcowych

- badanie zawartości powietrza w betonie

- badania konsystencji stożkiem Abramsa

 

PIELĘGNACJA BETONU

Zawsze należy pamiętać o właściwej pielęgnacji młodego betonu przed nadmiernym nagrzaniu i przemrożeniu.

 

Aby otrzymać dobry beton w konstrukcji nie wystarczy jedynie ułożyć i zagęścić odpowiednią mieszankę betonową.

Bardzo ważna i konieczna jest także pielęgnacja tego betonu szczególnie w pierwszych stadiach jego twardnienia. 

 

Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak będzie powodować obniżenie jakości i trwałości betonu, a co za tym idzie i całej konstrukcji.

 

Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed:

- zbyt niską lub wysoką temperaturą otoczenia,

- wiatrem,

- zbyt niską wilgotnością,

- intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze plastyczny),

-przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej.

 

"Jak najmniej wody do betonu, a jak najwięcej na beton".
Na budowie NIE DOLEWAJ wody do mieszanki betonowej.

 

Dodawanie wody na budowie zwalnia firmę z odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału. Zwiększenie konsystencji/ciekłości mieszanki betonowej można uzyskać jedynie poprzez dozowanie plastyfikatora.

 


nowe_zestawienie_kolor

Hydromak - Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 

Dromak Realzacje

"Jak najmniej wody do betonu,

a jak najwięcej na beton".