BUDOWA I REMONTY DRÓG - Zduńska Wola

Podstawowym i priorytetowym zadaniem , w którym specjalizuje się firma DROMAK Sp.z o.o. jest budowa nowych dróg oraz modernizacja już istniejących.Projekty naszych realizacji widać w całym województwie łódzkim.

 Budujemy zgodnie z wymogami najnowszych technologii i norm jakościowych.

 

          

  

BUDOWA  NAWIERZCHNI  DRÓG KATEGORII  RUCHU KR 1 – KR 6

 

- warstwy konstrukcyjne odsączające z piasku , żwiru

- warstwy konstrukcyjne z  kamienia granulacji 0-31mm, 0-63 mm

- podbudowy betonowe ( chudy beton, stabilizacja itp.)

- podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego

- warstwy wiążące z betonu asfaltowego

- warstwy ścieralne z betonu asfaltowego

- nawierzchnie z SMA – mastyks grysowy

 

 

REMONTY  DRÓG

 

- remonty z wycinką i bez

- remonty emulsją i grysami  - PEATCHER

- remonty spękań nawierzchni poprzez smarowanie emulsją asfaltową

- frezowanie nawierzchni